Logo

tal og ligninger

Indhold

procentregning

Gå til indhold

Procent af et tal

Beregning af procent af et tal
Gå til indhold

Relativ ændring

Beregning af den relative ændring af et tal
Gå til indhold

Procentdel

Beregning af procentdelen af et tal
Gå til indhold

Procentafvigelse

Beregning af procentafvigelse

regnearternes hierarki

Gå til indhold

Regnearternes Hierarki

Beregninger med fokus på regnearternes hierarki

potensregning

Gå til indhold

Potensregning

Beregninger med fokus på potenser

brøkregning

Gå til indhold

Brøkregning

Regning med de fire regnearter og brøker.

ligningsløsning

Gå til indhold

Løs en ligning

Eksempel på løsning af en ligning.
Gå til indhold

Løs en ligning

Eksempel på løsning af ligning med minusparentes.

omvendt proportionalitet

Gå til indhold

Tryk og rumfang

Illustration af idealgasloven og den omvendte proportionalitet mellem tryk og rumfang.

ligningssystemer

Gå til indhold

To ligninger med to ubekendte koefficientmetoden

Løsnings af to ligninger med to ubekendte med koefficientmetoden.
Gå til indhold

Løsning af to ligninger med to ubekendte ved substitution

Løsning af to ligninger med to ubekendte med substitutionsmetoden.
Gå til indhold

Løsning af ligningssystem (GeoGebra)

Løsning af fx to ligninger med to ubekendte i GeoGebra

andengradsligning

Gå til indhold

Andengradsligning med to løsninger

Eksempel på løsning af andengradsligning med to løsninger.
Gå til indhold

Andengradsligning med en løsning

Eksempel på løsning af andengradsligning med kun en løsning.
Gå til indhold

Andengradsligning uden løsning

Eksempel på løsning af andengradsligning der ikke har nogen løsning.
Gå til indhold

Bevis for løsningsformlen til andengradsligningen

Bevis for løsningsformlen til andengradsligningen.

nulreglen

Gå til indhold

Nulreglen

Eksempel på brug af nulreglen til løsning af ligning.

reducering

Gå til indhold

Reducering med kvadratsætninger

Eksempel på reducering af udtryk ved brug af parentesregler og kvadratsætninger.
Gå til indhold

Reducering af udtryk

Reducering af udtryk
Gå til indhold

Faktorisering

Eksempler på faktorisering af tal og udtryk. Også kaldet: at sætte udenfor parentes.

isolering

Gå til indhold

Isolering af variabel

Eksempel på isolering af en variabel i en ligning.

udregning

Gå til indhold

Udregninger (Maple)

Udregninger med tal i Maple. Addition, substraktion, multiplikation, division og beregning af rødder.

ligninger

Gå til indhold

Ligninger (Maple)

Løsning af ligninger i Maple
Gå til indhold

Løsning af ligninger (GeoGebra)

Løsning af ligninger i GeoGebra

uden komplekse tal

Gå til indhold

Undgå komplekse tal (Maple)

Ved løsning af fx andengradsligninger kan det ske at der er komplekste løsninger. Her viser jeg hvordan du kan undgå at få disse løsninger vist.

lommeregner

Gå til indhold

Lommeregner (GeoGebra)

Udregninger med tal i GeoGebra. Addition, substraktion, multiplikation, division og beregning af rødder.