Logo

statistik

Indhold

introduktion

Gå til indhold

Hvad er statistik?

Hvad skal vi med statistik? Hvad beskæftiger statistikken sig med for spørgsmål? Jeg forklarer hvad det vil sige at forkaste en nulhypotese.

normalfordelingen

Gå til indhold

Normalfordelingen

Illustration af hvordan normalfordelingen kan fremkomme ud fra en uniform fordeling (tilfældighed).

middelværdi og spredning

Gå til indhold

Middelværdi og spredning

Definition af middelværdi og spredning.
Gå til indhold

Regneregler for middelværdien

Bevis for regneregler for middelværdi.

regression

Gå til indhold

Regression

Illustration af mindste kvadraters metode. For at gøre det så simpelt som muligt, anvendes regression til en ligefrem proportional sammenhæng.
Gå til indhold

Forklaringsgrad

Forklaring og beregning af forklaringsgraden $R^2$, på et konkret ekempel.
Gå til indhold

Residualplot

Eksempel på tegning af residualplot

$chi^2$

Gå til indhold

Uafhængighed

Beregning af de forventede værdier i en krydstabel, når det antages at de to variable er uafhængige (nulhypotesen er sand).
Gå til indhold

De forventede værdier

Beregning af de forventede værdier (hyppighed) ud fra en kendt fordeling (frekvens)
Gå til indhold

Værdi

Beregning af $chi^2$ værdien.
Gå til indhold

Fordeling

Simulering af $chi^2$ fordelingen for blodtypen A, O, B og AB. ved udtagelse af 200 personer.
Gå til indhold

Test

Eksempel på $chi^2$ testen og forklaring af chi i anden værdi, kritisk værdi og signifikansnuveau.
Gå til indhold

Test (Maple)

Introduktion til $chi^2$-test i Maple
Gå til indhold

Fordelingstest (Maple)

Fordelingstesten i Maple på et konkret eksempel.
Gå til indhold

Uafhængighedstest (Maple)

Uafhængighedstesten i Maple på et konkret eksempel.
Gå til indhold

Fordelingstest (GeoGebra)

Fordelingstesten i GeoGebra på et konkret eksempel.
Gå til indhold

Uafhængighedstest (GeoGebra)

Uafhængighedstesten i GeoGebra på et konkret eksempel.