Logo

rumgeometri

Indhold

vektorregning

Gå til indhold

3d vektorregning (Maple)

Rumgeometriske beregninger med Maple.
Gå til indhold

Kugler (Maple)

Beregninger med kugle. Bestemmelse af centrum og radius, tangentplan og afgørelse af om en linje er tangent til en kugle.

sfærisk geometri

Gå til indhold

Omregning mellem grader og decimaltal (Maple)

Omregning mellem grader, minutter og sekunder og decimaltal i Maple
Gå til indhold

Bestem sfærisk koordinater (Maple)

Bestem de sfæriske koordinater ud fra omkreds af kugle og breddegrad og længdegrad i grader, minutter og sekunder.
Gå til indhold

Bestem omkredsen af breddecirklen (Maple)

Bestem omkredsen af breddecirklen på kuglen med kendt radius ved en givet breddegrad.
Gå til indhold

Bestem xyz koordinaterne (Maple)

Bestem xyz-koordinaterne ud fra de sfæriske koordinater.
Gå til indhold

Bestem den sfæriske afstand (Maple)

Bestem den sfæriske afstand mellem to punkter på en kugle. Afstanden bestemmes både i grader og i meter.
Gå til indhold

Bestem sfæriske koordinater fra xyz koordinater (Maple)

Bestem de sfæriske koordinater ud fra xyz koordinaterne.
Gå til indhold

Bestem sider og vinkler del 1 (Maple)

Bestem sider og vinkler i en sfærisk trekant når du kender tre sider eller to sider og en vinkel.
Gå til indhold

Bestem sider og vinkler del 2 (Maple)

Bestem sider og vinkler i en sfærisk trekant hvor tre vinkler eller to vinkler og en mellemliggende side er kendt.
Gå til indhold

Bestem areal af en sfærisk trekant (Maple)

Bestem areal af en sfærisk trekant.
Gå til indhold

Bestem sider og vinkler del 3 (Maple)

Bestem sider og vinkler i en sfærisk trekant når en side og den modstående vinkel er kendt. (sinusrelationerne)
Gå til indhold

Parameterform for storcirkel (Maple)

Bestem parameterformen af en storcirkel på en kugle og tegn parameterformen.
Gå til indhold

Vis at kurven ligger på kuglen (Maple)

Vis at en kurve ligger på en kugle ved at indsætte koordinatfunktionerne i kuglens ligning.
Gå til indhold

Bestem sider og vinkler CAS (Maple)

Bestem sider og vinkler i en sfærisk trekant med brug af CAS.
Gå til indhold

Skæringspunkt mellem kurver (Maple)

Bestem skæringspunkt mellem to spor/kurver og tegn sporene/kurverne.
Gå til indhold

Punkt på kurve (Maple)

Bestem om et punkt ligger på en parameterkurve / spor.
Gå til indhold

Længden af sporet (Maple)

Bestem længden af sporet for en parameterfunktion.