Logo

deskriptiv statistik

Indhold

grupperede data

Gå til indhold

Frekvens

Beskrivelse af hvordan frekvens beregnes.
Gå til indhold

Gennemsnit

Beskrivelse af hvordan gennemsnit beregnes.
Gå til indhold

Kumuleret frekvens

Beskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes.
Gå til indhold

Sumkurve

Beskrivelse af hvordan sumkurvens tegnes.
Gå til indhold

Kvartilsæt

Beskrivelse af hvordan kvartilsæt beregnes.
Gå til indhold

Boksplot

Beskrivelse af hvordan boksplot tegnes.
Gå til indhold

Grupperede data (Maple)

Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, sumkurve, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Maple
Gå til indhold

Gennemsnit (GeoGebra)

Beregning af gennemsnit for grupperede data.
Gå til indhold

Deskriptiv statistik med grupperede data (GeoGebra)

Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Geogrbra
Gå til indhold

Frekvens (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan frekvens beregnes i Excel
Gå til indhold

Middeltal (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan middeltal beregnes i Excel
Gå til indhold

Kumuleret frekvens (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes i Excel
Gå til indhold

Sumkurve (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan sumkurvens tegnes i Excel
Gå til indhold

Kvartilsæt (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan kvartiler beregnes i Excel
Gå til indhold

Boksplot (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan boksplot tegnes i Excel

ugrupperede data

Gå til indhold

Frekvens

Beskrivelse af hvordan frekvens beregnes.
Gå til indhold

Gennemsnit

Beskrivelse af hvordan gennemsnit beregnes.
Gå til indhold

Kumuleret frekvens

Beskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes.
Gå til indhold

Søjlediagram

Beskrivelse af hvordan sumkurvens tegnes.
Gå til indhold

Trappediagram

Beskrivelse af hvordan trappediagram tegnes.
Gå til indhold

Kvartilsæt

Beskrivelse af hvordan kvartiler beregnes.
Gå til indhold

Boksplot

Beskrivelse af hvordan boksplot tegnes.
Gå til indhold

Ugrupperede data (Maple)

Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Maple
Gå til indhold

Gennemsnit (Maple)

Beregning af gennemsnit for ugrupperede data.
Gå til indhold

Ugrupperede data (GeoGebra)

Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Geogrbra
Gå til indhold

Frekvens (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan frekvens beregnes i Excel
Gå til indhold

Middeltal (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan middeltal beregnes i Excel
Gå til indhold

Kumuleret frekvens (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes i Excel
Gå til indhold

Søjlediagram (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan søjlediagram tegnes i Excel
Gå til indhold

Trappediagram (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan trappediagram tegnes i Excel
Gå til indhold

Kvartilsæt (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan kvrtilsæt beregnes i Excel
Gå til indhold

Boksplot med negativ værdi (MicrosoftExcel)

Beskrivelse af hvordan boksplot med en negativ værdi tegnes i Excel

rådata

Gå til indhold

Deskriptiv statistik med rådata (Maple)

Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Maple ud fra rådata.
Gå til indhold

Gruppering af rådata (Maple)

Beskrivelse af hvordan data kan grupperes i Maple

deskriptorer

Gå til indhold

Deskriptiv statistik gennemsnit, median og typetal (GeoGebra)

Beregning af gennemsnit, median og typetal i GeoGebra

frekvens

Gå til indhold

Frekvens og kumuleret frekvens (GoogleApps)

Beskrivelse af hvordan frekvens og kumuleret frekvens beregnes i Sheets.

pivottabel

Gå til indhold

Procenter i en pivottabel (GoogleApps)

Konstruktion af pivottabel og omregning fra absolut til relativ repræsentation.

indekstal

Gå til indhold

Indekstal (GoogleApps)

Beregning af indextal i Sheets.