Logo

Opgaver

Indhold

Tal og ligninger

Regneopgaver hvor regnearternes hierarki skal bruges download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Andengradsligninger download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligningssystemer download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Reducér et udtryk download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Isoler variabel download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligninger med parentes download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Førstegradsligninger download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem den procentvise afvigelse mellem en observeret værdi og en tabelværdi download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem den relative eller procentvise ændring af et tal download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem den procentdel et tal udgør af et andet tal download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem procentdelen af et tal download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Nulreglen download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Lineære funktioner

Grafens forløb for en lineær funktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bereging af uafhængig og afhængig variabel i en lineære funktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Forskrift for lineær funktion hvor grafen går gennem to punkter download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Graf og forskrift download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem forskriften ud fra en graf download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Eksponentielle funktioner

Grafens forløb for en eksponentiel funktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Forskrift for eksponentiel funktion hvor grafen går gennem to punkter download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Beregning af uafhængig og afhængig variabel for en lineære funktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Fordoblings- og halveringskonstant for en eksponentiel funktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Potensfunktion

Beregning af forskrift, afhængig og uafhængig variabel for en potensfunktion download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Beregning af afhængig og uafhængig variabel og pct-pct ændring for en potensfunktion download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Andengradspolynomium

Grafens forløb for et andengradspolynomium download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Uafhængig og afhængig variabel download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Toppunkt for parabel download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Tegn graf for andengradspolynomum download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Geometri

Anvendelse af pythagoras sætning download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Anvendelse af pythagoras sætning II download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Trigonometri

Bestem sider og vinkler i trekant hvor to sider og mellemliggende vinkel er kendt download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor tre sider er kendt download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor en side og to vinkler er kendt download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem sider og vinkler i trekant hvor to sider og en ikke mellemliggende vinkel er kendt download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem areal af en trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt. download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem en side i en trekant hvor areal og en side og en vinkel er kendt. download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem areal af en trekant hvor alle siderne er kendt (Herons formel) download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem en vinkel i en trekant hvor to sider og arealet er kendt. download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Differentialregning

Aflede funktion af polynomium download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af produkt download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af sammensatfunktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Analytisk bestemmelse af monotoniforhold download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafisk bestemmelse af monotoniforhold download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligning for tangent med bestemt hældning på graf download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ligning for tangent i punkt på graf download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Analytisk bestemmelse af differentialkvotient download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafisk bestemmelse af differentialkvotient download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Aflede funktion af polynomium, $e^x$, $\sqrt{x}$ og $\frac{1}{x}$. download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Grafen for $f(x)$ og $f’(x)$ download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Integralregning

Integration af polynomium download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Integration af polynomium, $e^x$, $\sqrt{x}$ og $\frac{1}{x}$ download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestemt integrale download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Stamfunktion download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Areal download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Integration ved substitution download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Plangeometri

Parallelle vektorer download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Ortogonale vektorer download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem areal udspændt af vektorer download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem $t$ så areal udspændt af vektorer bliver som givet download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Opstil cirklens ligning fra centrum og radius download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem centrum og radius for cirkel ud fra cirklens ligning download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem skæringspunkter mellem cirkel og linje download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem tangent til cirkel i givet punkt download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem ortogonal linje download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Differentialligninger

Ligning for tangent gennem givet punkt download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Nomalfordeling

Bestem $P(X \le a)$ download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem middelværdi, spredning og sandsynligheder download

Opgaverne er lavet til at løse med lommeregner eller computer

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem $P(a\le X \le b)$ download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem $P(X \ge a)$ download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Bestem middelværdi og spredning download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen

Løs $P(X\le a)=y_0$ grafisk download

Opgaverne er lavet til at løse med papir og blyant

Gå tilbage til indholdsfortegnelsen